Projektledning

Projektledning i teknikprojekt, kunderna är teknikföretag som behöver extra resurs, uppdragen kan vara konstruktion, projektledning, beredningsarbete, upprättande av kravspecifikationer mm.

Projektledning riktat mot näringslivsorganisationer, uppdragen kan vara behovsinventeringar, utredningar, rapporter mm. Kunderna är t.ex. kommunala näringslivskontor, regionförbund, IUC m.fl. Tjänsterna anpassas kundernas behov.