Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd för klimatinvesteringar som kan sökas av alla företag, föreningar och kommuner.

Fri analys

Vi utreder kostnadsfritt om ert företag har förutsättningar för att få stöd från Klimatklivet, om vi bedömer att förutsättningarna finns så lämnar vi en offert på vårt arbete med at göra en ansökan.

Oberoende konsult

Vi är ett teknik- och leverantörsoberoende konsultföretag med erfarenhet från ett stort antal beviljade ansökningar inom många olika branscher som t.ex. tillverkningsindustri, livsmedel, lantbruk, växthus, hotell, bostadsfastigheter, offentliga lokaler m.m.

Intressant men hur kommer vi vidare?

Skicka oss ett mail till lars.borjesson@abubo.se och beskriv kort vad ni vill göra, uppskattad kostnad för åtgärden och vad ni använder för energislag idag och hur mycket olja, gas eller el ni förbrukar idag. Vi utreder om ert företag har förutsättningar för att få stöd från Klimatklivet, om vi bedömer att förutsättningarna finns så lämnar vi en offert på vårt arbete. Obs allt arbete fram tills ni accepterat vår offert är kostnadsfritt!